Hem » Diabetikerbarn » Vad är det som gäller för vårdbidrag och vab?

Vad är det som gäller för vårdbidrag och vab?

Vi är många som suckat över Försäkringskassans regler och beslut, och det kommer ofta upp frågor om vad som gäller, egentligen. I Linköping har Landstinget tagit ett kanonbra initiativ till föräldraträffar, och på den första träffen fick vi bland annat önska vad vi ville prata om och vilka vi ville träffa. Försäkringskassan kom upp direkt… På senaste träffen var alltså en handläggare från FK med, och jag tänkte sammanfatta lite av det som sades på mötet eftersom det rör väldigt många av oss.

Det är viktigt att se detta som riktlinjer – allas våra situationer är ju unika och varken jag eller FKs representant kan säga vad som gäller i de enskilda fallen. Som ni vet gör de enskilda handläggarna bedömningarna, och det innebär att vi ibland fått olika utslag i samma frågor.

droppar

VÅRDBIDRAG

 • Vårdbidraget är ett bidrag som ska kompensera oss lite för det extraarbete vi har med våra barn. För att man ska vara berättigad till vårdbidrag ska man ha minst sju timmars extraarbete i veckan. Att enbart ha barn med en sjukdom/funktionsnedsättning ger inte rätt till vårdbidrag.
 • Den del vi betalar skatt på är pensionsgrundande.
 • Vårdbidraget hamnar på den ena föräldern, men man kan välja att få utbetalningen delad på båda föräldrarna.
 • Det finns fyra nivåer: ¼, ½, ¾ och fullt. Årssumman grundar sig på prisbasbelopp och är samma över hela landet. Dock kan vi få olika mycket pengar på kontot beroende på vilka merkostnader vi fått beviljade (se nedan) och för att vi kan skatta olika beroende på vilka inkomster vi har i övrigt.
 • När man ansöker om vårdbidrag får man välja om man vill att diabetesrelaterad vab ska vara med i vårdbidraget eller inte. I de allra flesta fallen är det mest lönsamt att inte baka in vab.
 • Oftast får man högre vårdbidrag det första året för att man ska komma in i det nya livet. Detta gäller inte föräldrar till små barn eftersom dessa i allmänhet får högre vårdbidrag ändå.
 • I ansökan är det viktigt att precisera hur mycket tid man lägger ner. Skriv ner vad du gör ett vanligt dygn! Glöm inte möten med skolan, nålbyten, apoteksbesök, eventuell avsaknad av barnvakt osv. I ansökan ska man även ta med extra kostnader, t ex resor till och från sjukhus, druvsocker, tekniska hjälpmedel som man införskaffar själv, batterier, kylpåsar till insulin, magband, osv. Beviljade merkostnader över 8000 kr/år ger skattelättnad på grundbidraget. Du får alltså inte pengar motsvarande merkostnaderna. Den del som blir skattefri är då inte längre pensionsgrundande. (Ja, det är ett krångligt system…)
 • Det är viktigt att läkarintyget beskriver er verklighet korrekt eftersom det väger tungt i FKs bedömning.
 • Man kan få vårdbidrag tills barnet fyller 19 år (om man har mer än sju timmars extra arbete i veckan).
 • Googla på ”vägledning vårdbidrag” så får du fram en ganska komplett lunta om vårdbidrag.

droppar

VAB

 • När hela förskolan/skolan är stängd för studiedag får man inte vab (i alla fall inte om alla barn förväntas vara hemma)
 • Vab beviljas inte vid inskolning. Här är det en lucka i praxis, så mitt förslag är att vi alla försöker få igenom vab i dessa lägen så att det blir uppenbart att behovet finns!
 • Det är luddigt vad som gäller när det saknas personal med rätt kompetens för att ta hand om ditt barn. Egentligen har kommunen skyldighet att alltid kunna ta emot barnet, men det är lätt att förstå att det ibland kan uppstå situationer där t ex alla är sjuka. När kommunen gjort det vi kan begära föreslår jag att vi alla ansöker om vab för att peka på behovet! Självklart kan vi inte lämna de barn som är för små för att klara sin diabetes själv hos personer som inte kan hjälpa dem, det vore att utsätta dem för livsfara. Förtydliga det, och beskriv kommunens dilemma i din ansökan.
 • I vanliga fall upphör vab-rätten när barnet fyller 12 år, men vi har rätt till utökad vab fram till 16 års ålder.
 • I vanliga fall får man vabba max 60 dagar per år, men vi har rätt att vabba 120 dagar per år.
 • Om man inte har vab inbakad i sitt vårdbidrag kan man vabba för diabetesrelaterade problem, t ex ett för högt/lågt blodsocker på morgonen, akutärenden till skola/förskola (ex om nålen lossnat), fullständigt kraschat blodsocker pga infektion, osv. Hänvisa till en tillfällig försämring i barnets sjukdom.
 • Föräldrar har rätt till dygnsvila, och även här är det luddigt skrivet huruvida föräldrar får ta några timmars vab för att sova ikapp när nätterna är katastrof. Vi är dock flera som fått igenom vab trots att barnet är på förskola/skola. Hänvisa till rätten till dygnsvila och tillfällig försämring i barnets sjukdom. Förklara att barnet sovit gott hela natten men att du har varit uppe så mycket att du inte kan anses ha fått den dygnsvila som krävs för att du ska klara jobbet.
 • Man får inte vabba förebyggande om det inte är en direkt fara för barnets liv. Det innebär att man inte får vabba om barnets hålls hemma för att det går magsjuka på förskola/skola.
 • En förälder har rätt till vab när sjukvårdshuvudmannen ordnar kurser. Även informativa kurser ordnade av privata aktörer kan man få vab för, om barnet själv deltar. I båda dessa fall kan man söka vab retroaktivt.

droppar

STALLTIPS

När du ska fråga FK om något diabetesrelaterat: ring inte kundtjänst! Mejla istället (finns kontaktformulär på deras hemsida) och be att bli uppringd av en expert så ökar chansen för att du får ett korrekt svar.

droppar

TILL SIST

Många av oss lever ett märkligt liv där nätterna i stort sett alltid är upphackade och där diabetesen är allestädes närvarande. Ändå måste vi, för vår egen och våra barns skull, försöka leva så normalt vi kan. Barnen ska gå i skolan så mycket det går och jag tror att de flesta av oss vill vabba så lite som möjligt. När man läser om rätten till dygnsvila är det lätt att tänka att vi kvalar in för att vabba vääääldigt ofta, men för många av oss är tröttheten ett normaltillstånd i den fas vi är nu. Jag tänker mig att barnlös vab är en livlina som vi kan använda när vi har svårt att stå ut. Ett sätt att köpa sig lite sömn och respit när man mår illa av trötthet.

tired

Jag hoppas att det här kan ge svar på en del av de frågor som regelbundet poppar upp hos oss diabetesföräldrar! Inlägget är faktagranskat av en handläggare på Försäkringskassan.

Trots allt är det fantastiskt att vi får sådan hjälp när våra barn får en livslång, kronisk sjukdom som kräver så mycket av oss alla. Jag hade ingen aning om att det ens fanns något som hette vårdbidrag innan Amanda insjuknade, och jag blev både förvånad och glatt överraskad måste jag säga!

Sjukhus_debut

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *