Mål för Everydiabetic Sweden

  • Du som diabetiker eller anhörig till en diabetiker, ska känna dig välkommen till vårt forum!
  • Vi ska sälja produkter som underlättar vardagen, framför allt för personer med diabetes.
  • Vi ska arbeta för att öka kunskapen om diabetes och minska fördomarna. Vi informerar därför om olika sorters diabetes. Informationen, framför allt om diabetes typ 1, ska förmedla allvaret i denna kroniska sjukdom, men också uppmuntra till att ta kommandot över den och acceptera att sjukdomen kräver vissa anpassningar för att man ska må bra och kunna göra det man vill.
  • Du som handlar hos oss ska enkelt kunna skänka en slant till Barndiabetesfonden om du vill det. Det gör du i samband med betalningen.
  • Vi ska arbeta mot att vara ett hållbart företag och ska i möjlig mån satsa på miljövänliga produkter som är producerade på ett schysst sätt.
  • Vi ska vara lyhörda för synpunkter från vår kundkrets och tar gärna emot dina önskemål och åsikter!

 

Varför använder vi ordet diabetiker?

Vi vet att det är ett känsligt ord för vissa. Man vill bli sedd för den man är och inte bli ihopklumpad med en grupp människor bara för att man har en insulinbristsjukdom. Vi sympatiserar med den tanken! Självklart är man i första hand en person som har diabetes, och inte en diabetiker som också är en person.

Icke desto mindre gör det saker enklare, rent språkligt att använda ordet. Det blir helt enkelt klumpigt att skriva ”för dig som har diabetes”. Och den som är drabbad av diabetes är tvivelsutan en diabetiker, men det betyder inte att hen i första hand är en diabetiker.